JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål: ÖÄ 624-14

Mot bakgrund av arrendenas närhet till Stockholm och till viss del andra arrendatorers medgivande av en viss arrendeavgift har föranlett domstolen att bestämma arrendeavgifterna till ett högre belopp än vad klagandena har ansett skäligt. 

Tillhörande dokument