JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10625-13

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att förutsättningar för att bevilja tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatser förelegat.

Tillhörande dokument