JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10833-13

Detaljplan för bostäder i ett område i Kalmar har upphävts då kommunen inte har säkerställt en godtagbar dagvattenhantering eller ett godtagbart sätt att lösa bullerfrågan.


 

Tillhörande dokument