JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1115-14

Fråga om hinder att bevilja förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på grund av krav på planläggning genom detaljplan.

Tillhörande dokument