JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11271-13

Tillbyggnad som begränsar grannens sjöutsikt har inte ansetts utgöra betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

Tillhörande dokument