JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11481-13

Mark- och miljööverdomstolen har bestämt byggsanktionsavgift med utgångspunkt från den rivna byggnaden sanktionsarea. Skäl för att låta bli att ta ut avgift eller att sätta ned avgiften har inte ansetts föreligga.

Tillhörande dokument