JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11556-13

I ett mål om detaljplan för bussterminal vid Slussen har Mark- och miljööverdomstolen beslutat att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast.

Tillhörande dokument