JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11624-13

Fråga om beräkning av byggnadshöjd när en byggnad ligger mindre än sex meter från allmän plats, 1 kap. 3 § PBF, och särskilt fråga om hur den allmänna platsens medelnivå invid tomten ska beräknas. MÖD har mot bakgrund av syftet med bestämmelsen funnit att den allmänna platsens medelnivå invid tomten i regel kan beräknas mellan de punkter i gränsen mot allmän plats från vilka en vinkelrät linje kan dras till byggnadens ytterkant.

Tillhörande dokument