JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11813-13

Bygglov har upphävts då lovgiven bebyggelse ansågs stå i strid med illustrationskarta och ett kvalitetsprogram vilka detaljplane-bestämmelser direkt hänvisar till.

Tillhörande dokument