JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11862-13

Lucktomt vid vattnet har inte ansetts sakna  betydels för strandskyddets intressen. Detaljplan som upphäver strandskyddet har därför upphävts av Mark- och miljööverdomstolen.

Tillhörande dokument