JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11899-13

Fråga om det finns skäl för tilllsynsingripande på grund av att, det sätt som pivåhängdafönster använts i en lägenhet, strider mot bestämmelserna om tekniska egenskapskrav för byggnadsverk.

Tillhörande dokument