JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 149-14

Fråga om tillbyggnad av fritidshus med påföljd att bakomliggande fastighet erhöll försämrad havsutsikt. MÖD fann att även om utsikten försämrades kommer en god havsutsikt alltjämt återstå och med beaktande av behovet av utbyggnaden föreligger inte sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap 9 § PBL.

Tillhörande dokument