JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1907-14

Fråga om vilken fasad som ska vara beräkningsgrundande vid bedömningen av om ett uppfört enbostadshus strider mot detaljplanebestämmelserna i fråga om byggnadens höjd.

Tillhörande dokument