JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2767-14

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bygglov för takterrass inte kunde beviljas då åtgärden skulle innebära en förvanskning av byggnaden.

 

Tillhörande dokument