JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 291-14

Mark- och miljööverdomstolen har med beaktande av bl.a. boendes och övrigas säkerhet fastställt ett beslut om ändring av detaljplan avseende ett vattentorn.

Tillhörande dokument