JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3455-14

Fråga om altan utgör tillbyggnad till komplementbyggnad. Vidare fråga om markhöjning skett utöver beviljat marklov.

Tillhörande dokument