JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3754-14

I ett mål om rättelseföreläggande har Mark- och miljööverdomstolen, mot bakgrund av de nya reglerna i plan- och bygglagen om bygglovsbefriade tillbyggnader, funnit att förutsättningar för föreläggandet inte längre finns. Föreläggandet har därför upphävts

Tillhörande dokument