JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4072-14

Ändrad användning av byggnad från bostadsändamål till bed and breakfast-verksamhet har med hänsyn till bl.a. att hela det tidigare bostadsutrymmet tagits i anspråk för den nya verksamheten ansetts vara ett sådant väsentligen annat ändamål som kräver bygglov.

Tillhörande dokument