JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4774-14

Fråga om en olovlig tillbyggnad ska anses ha preskriberats innan byggnadsnämndens föreläggande om rättelse och ansökan om utdömande av vite utfärdades.

Tillhörande dokument