JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5128-14

Ett vitesförelläggande om rivning av byggnad har upphävts då fastighetsägaren och kommunen numera är överens om byggnadens placering och såväl start- som slutbesked lämnats.

Tillhörande dokument