JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5880-14

Brygg i småbåtshamn har uppförts delvis på vattenområde som enligt detaljplanen ska vara öppet vattenområde. Med hänsyn till att område för öppet vatten tagits i anspråk för annat ändamål än det avsedda, och avvikelsen till sin kvantitet inte kan anses som obetydlig, kan avvikelsen inte anses som mindre. Bygglov i efterhand har därför inte beviljats.

Tillhörande dokument