JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 62-14

Inhibition av bygglov. Det översta planet på ett enfamlijshus ska preliminärt anses utgöra en våning och därmed är bygglovet inte planenligt.

Tillhörande dokument