JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6201-14

I ett mål om byggnadsavgift samt tidsfrist för fullgörande av föreläggande om rivning av bl.a. olovligt uppförda byggnader har domstolen flyttat fram den tidpunkt då åtgärderna senast ska vara utförda

Tillhörande dokument