JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6534-13

Bygglov har vägrats p.g.a. att byggnation skulle påverka det aktuella områdets natur- och kulturvärden negativt.

Tillhörande dokument