JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6883-14

Hinder för beviljande av bygglov för bostadshus pga ökad insyn och viss inskränkning av utsikt i område utanför detaljplanelagt område har inte ansetts föreligga (jfr M 7026-14).

Tillhörande dokument