JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7235-13

Fråga om byggsanktionsavgift enligt PBL kunnat påföras för att påbyggnad av elevhem påbörjats innan startbesked meddelats.

Tillhörande dokument