JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7238-13

Eftersom kommunen inte har klargjort i detaljplanen att det finns förutsättningar att säkerställa en godtagbar dagvattenhantering har beslutet att anta detaljplanen upphävts.

Tillhörande dokument