JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7464-13

En detaljplan ställdes ut varefter antagande skedde flera år senare med den ändringen att gata och park inte längre utgjorde allmän plats utan kvartersmark. Detaljplanen har upphävts, eftersom ny utställning krävts.

Tillhörande dokument