JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7998-13

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att bygglov inte ska meddelas för uppförande av förskola då marken med hänsyn till närheten till jordbruksverksamhet inte kan anses lämplig för bebyggelse.

Tillhörande dokument