JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8371-13

Klagandenas invändningar har inte prövats fullt ut av mark- och miljödomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har därför återförvisat målet för fortsatt handläggning.

Tillhörande dokument