JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8495-13

Fråga om det föreligger hinder för bygglov för till- och ombyggnad av carport på grund av samlade avvikelser från detaljplan.

Tillhörande dokument