JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8832-13

Byggnadsnämnd har meddelat en byggherre två handlingsalternativ, båda med innebörd att en kontrollansvarig skulle bytas ut. Byggherren har till följd av detta sagt upp avtalet med den kontrollansvarige. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från underinstanserna, funnit att byggnadsnämndens handläggning inte innefattat ett beslut om entledigande av den kontrollansvarige.  

 

Tillhörande dokument