JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8833-13

I mål om antagande av detaljplan har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att planen inte uppfyller de krav på tydlighet som följer av plan- och bygglagen.

Tillhörande dokument