JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8997-13

En sakägare, som genom ett granneyttrande under bygglovsprocessen hade godkänt en lovpliktig åtgärd, har inte ansetts bunden av sitt ställningstagande i granneyttrandet under handläggningen i mark- och miljödomstolen.

Tillhörande dokument