JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9149-13

Detaljplan som medger utökad byggrätt för skolbyggnad har fastställts av Mark- och miljööverdomstolen oavsett att utbyggnaden av skolan inte var omedelbart förestående.

Tillhörande dokument