JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9434-14

Fråga om klaganden gjort sannolikt att han haft laga förfall då han, utan att meddela domstolen, uteblivit från sammanträde och domstolen därför avskrivit målet.

Tillhörande dokument