JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9466-13

Förutsättningar för att medge placering av garage endast en meter från gränsen mot grannfastighet har ansetts föreligga enligt 39 § byggnadsstadgan. Åtgärden har därmed ansetts som planenlig.

 

Tillhörande dokument