JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9646-13

Fråga om mark- och miljödomstolen haft fog för sitt beslut att avvisa ett överklagande på den grunden att frågan redan avgjorts i lagakraftvunnen detaljplan.

Tillhörande dokument