JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9998-13

Mål om bygglov har återförvisats till byggnadsnämnden då det inte kunde anses utrett om den lovsökta åtgärden var att anse lom en tillbyggnad eller endast en sådan åtgärd som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 c) PBL (påverkan på byggnads yttre utseende).

Tillhörande dokument