JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Brottmål: B 7006-14

Fråga om ansvar för otillåten miljöverksamhet och företagsbot på grund av överträdelse av villkor i ett tillstånd enligt miljöbalken. Enligt villkoret har verksamhetsutövaren bl.a. varit skyldig att lagra inkommande el-avfall i skydd mot nederbörd. Då verksamhetsutövaren systematiskt under en längre tid förvarat inkommande avfall utan skydd mot nederbörd i upp till ett dygn har villkoret ansetts ha överträtts.

Tillhörande dokument