JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 11371-14

Även om brister finns i Lantmäteriets faktureringsunderlag går det att med ledning av den utredning som finns i målet bedöma skäligheten av Lantmäteriets ersättning.

Tillhörande dokument