JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: F 11482-14

Domvilla. En nyttjanderätt, arrende, berördes av en fastighetsreglering. Arrendatorn borde rätteligen ha tagits upp som sakägare vid förrättningen. Eftersom så inte har skett har Lantmäteriets avslutningsbeslut undanröjts och målet visats åter för fortsatt handläggning.

Tillhörande dokument