JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 1201-15

Fråga om skälig förrättningskostnad vid fastighetsreglering. Lantmäteriet har inte ansetts bundet av en ungefärlig prisuppgift som lämnats före det att ansökan om fastighetsreglering gavs in. Det har inte heller i övrigt funnits skäl att sätta ned det belopp som Lantmäteriet beslutat om. 

Tillhörande dokument