JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 1769-14

Fråga om ersättning avseende fastighetsreglering vid upphävande av servitut som innebär frigörande av en byggrätt i centrala Göteborg. MÖD har bedömt att upphävande av servitutet i detta fall har mycket stora likheter med s.k. tomtbildning och utgångspunkten är därför att ersättningen ska bedömas utifrån genomsnittsvärdeprincipen men att viss hänsyn måste tas till bl.a. att servitutet inte fullt ut motsvarar äganderätt. 

Tillhörande dokument