JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 2348-14

Fastighetsbestämning av ett servituts omfång. Frågan gällde ett servitut för utfartsväg till förmån för ett obebyggt jord- och skogsbruksskifte.

Tillhörande dokument