JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 290-15

I mål om klander av ett föreningsstämmobeslut avseende en samfällighetsförening som förvaltar en centralantennanläggning har det inte ansetts förenligt med föreningens ändamål att köpa in fler TV-kanaler än de som en antenn hade levererat.

Tillhörande dokument