JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 4532-14

Sedan exploatören av ett villaområde kommit överens med säljaren om inträdesavgiften i en bestående samfällighet har avgiften ifrågasatts av såväl exploatören som de nya villaägarna. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den överenskomna ersättningen inte avviker från vad som kan anses vara skäligt i sådan mån att överenskommelsen  kan anses strida mot anläggningslagen.

Tillhörande dokument