JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 6885-14

Båtnadsvillkoret var inte uppfyllt vid tvångsvis upplåtelse av tomtmark för mindre gångväg för ett antal fastigheter bebyggda med kedjehus. Gångvägens syfte var att skapa en utvändig förbindelse mellan kedjehustomternas fram- och baksida. Skiljaktig mening avseende väsentlighetsvillkoret.

Tillhörande dokument