JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 6899-14

Behov av omprövning av gemensamhetsanläggning har förelegat eftersom frågan om avledning av dagvatten inte var slutgiltigt avgjord. Anordningarna för avledande av dagvatten var bristfälliga och vissa fastigheter  översvämmas i en inte obetydlig omfattning. Därför finns behov av en gemensam anläggning för att lösa avledningen på lång sikt och Lantmäteriets beslut om komplettering av gemensamhetsanläggningen har fastställts.

Tillhörande dokument