JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 7198-14

Rättegångskostnader i mål angående anläggningsförrättning. Fråga bl.a. om en samfällighetsförening med stöd av 35 § tredje stycket anläggningslagen (1973:1149) kan företräda delägarna vid förrättningen.

Tillhörande dokument